Thursday , 24 January 2019
Home »

Blog Archives

Cảo Thơm Trước Đèn – Lan Trì Kiến Văn Lục

Cảo Thơm Trước Đèn - Lan Trì Kiến Văn Lục ebook pdf/prc/epub/mobi

Cảo Thơm Trước Đèn – Lan Trì Kiến Văn Lục – Vũ Trinh Khi nghiên cứu về các sáng tác văn xuôi bằng chữ Hán của các nhà văn Việt Nam thế  kỷ XVIII-XIX không thể không nhắc đến Vũ Trinh (1759-1828). Là người quê vùng Kinh Bắc, được sinh ra trong gia đình Nho học và quan lại. Sau khi đỗ …

Read More »