Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Danh Tác Việt Nam – Số Đỏ

Danh Tác Việt Nam - Số Đỏ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Việt Nam – Số Đỏ – Vũ Trọng Phụng Danh Tác Việt Nam – Số Đỏ Số đỏ là một tiểu thuyết văn học của nhà văn Vũ Trọng Phụng, đăng ở Hà Nội báo từ số 40 ngày 7 tháng 10/1936 và được in thành sách lần đầu vào năm 1938. Truyện dài 20 chương và được …

Read More »

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Làm Đĩ

Danh Tác Văn Học Việt Nam - Làm Đĩ ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Văn Học Việt Nam – Làm Đĩ – Vũ Trọng Phụng Danh Tác Văn Học Việt Nam – Làm Đĩ Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939) quê ở làng Hảo (Bần Yên Nhân), huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, nhưng ông sinh ra, lớn lên và mất ở hà Nội. Tác phẩm chính: Không một tiếng vang (kịch, …

Read More »

Danh Tác Việt Nam – Giông Tố

Danh Tác Việt Nam - Giông Tố ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Danh Tác Việt Nam – Giông Tố Giông tố, “vũ trụ đen tối” của lòng người dường như đặc quánh lại trên cái nền cảu xã hội thực dân phong kiến vô nhân tính đương thời. Đồng thời, trong giông tố, cũng lóe lên những tia chớp hi vọng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn:  những thế lực hắc …

Read More »