Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo

Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Chiến Lược Marketing Hoàn Hảo – William M. Luther Chiến lược marketing hoàn hảo là cuốn cẩm nang cho những chiến lược gia marketing tiếp cận với sự ra đời của chiến lược kinh doanh tại Web 2.0 như Công cụ Tìm kiếm Tối ưu hóa, mạng xã hội, Pay-Per Click, v.v… Bằng cách trả lời các câu hỏi trong …

Read More »