Sunday , 16 December 2018
Home »

Blog Archives

Lời Từ Chối Hoàn Hảo

Lời Từ Chối Hoàn Hảo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Lời Từ Chối Hoàn Hảo – William Ury Lời Từ Chối Hoàn Hảo Trong cuộc sống luôn tồn tại nghịch lý: càng có nhiều càng thấy thiếu. Càng làm được việc lại càng được giao thêm việc, giúp được nhiều người lại càng bị nhờ nhiều hơn, càng mua nhiều đồ càng muốn mua nhiều hơn,… Và càng ngày ta …

Read More »