Monday , 21 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Tia Nắng Cho Đời

Những Tia Nắng Cho Đời ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Tia Nắng Cho Đời – Xuân Phong Những Tia Nắng Cho Đời “…Đọc 27 miếng cắt lát của Xuân Phong, tôi có thể định dạng ngay hình thức “vè chân dung bằng chữ” của cô. Đó là những bức ký họa bằng những đường, những nét đầy cảm xúc. Có được cảm xúc ấy là vì Xuân Phong là …

Read More »