Tuesday , 22 January 2019
Home »

Blog Archives

Cuộc đời của Pi

Cuộc đời của Pi ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Cuộc Đời Của Pi, hay đúng hơn, là câu chuyện Pi Patel tự thuật về cuộc đời mình và Yan Martel là người ghi lại cảm xúc, hành động, khát vọng sống...

Read More »