Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Phát Triển Năng Lực Và Thăng Tiến Trong Doanh Nghiệp Nhật Bản

Phát Triển Năng Lực Và Thăng Tiến Trong Doanh Nghiệp Nhật Bản ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phát Triển Năng Lực Và Thăng Tiến Trong Doanh Nghiệp Nhật Bản – Yukio Okubo Phát Triển Năng Lực Và Thăng Tiến Trong Doanh Nghiệp Nhật Bản Yukio Okubo viết cuốn sách này vì muốn giúp các bạn có được nhiều kỹ năng quý giá trong công việc và sự nghiệp. Không chỉ đề cập đến các vấn đề kỹ …

Read More »