Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Con Đường Nhân Ái

Con Đường Nhân Ái ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Con Đường Nhân Ái – Zenju Earthlyn Manuel Con Đường Nhân Ái “Giải thoát nghĩa là gì với một cơ thể cụ thể, với một hình dạng, màu da và giới tính cụ thể?” Trong sách Con đường nhân ái, Zenju Earthlyn Manuel dùng triết học Phật giáo về tính không và sắc tướng để soi rọi những vấn đề …

Read More »