Saturday , 19 January 2019
Home »

Blog Archives

Những Bước Đi Tới Đỉnh Cao

Những Bước Đi Tới Đỉnh Cao ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Những Bước Đi Tới Đỉnh Cao – Zig Ziglar Những Bước Đi Tới Đỉnh Cao Cách có lợi nhất là chia sẻ những lời khuyên này với các thành viên khác trong gia đình và những đồng nghiệp của bạn. Vì người cho bao giờ cũng nhận lại được nhiều hơn. Câu ngạn ngữ “Người dạy còn học nhiều hơn …

Read More »

Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công

Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Hẹn Bạn Trên Đỉnh Thành Công – Zig Ziglar HẸN BẠN TRÊN ĐỈNH THÀNH CÔNG là tác phẩm rất ít lý luận, những tư tưởng, tiến trình và kĩ thuật đều phát sinh từ cuộc sống. Nó kết hợp mật thiết ba mươi năm buôn bán với kinh nghiệm phát triển của loài người, của một cá nhân chịu ảnh …

Read More »

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện – Zig ZigLar Vươn Đến Sự Hoàn Thiện Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một uớc mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho …

Read More »

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Vươn Đến Sự Hoàn Thiện giúp chúng ta biết cách kết nối ba yếu tố đam mê cháy bỏng, nỗ lực hết mình và mục đích tối thượng lại với nhau

Read More »

Nghệ thuật bán hàng bậc cao

Nghệ Thuật Bán Hàng Bậc Cao ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Nghệ thuật bán hàng bậc cao tổng hợp 50 năm trải nghiệm những công việc khác nhau có liên quan đến nghề bán hàng: từ bán các loại hàng hóa, sản phẩm thông thường cho đến cung cấp dịch vụ, thậm chí cả các cơ hội nghề nghiệp, tác giả đã tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để viết nên cuốn sách này

Read More »