27 tuổi bỏ lại tất cả phía sau quyết định đi du học và đây là cách để tôi duy trì nguồn năng lượng tích cực của bản thân

Cách duy trì nguồn năng lượng tích cực của bản thân: 8 điều chính tôi đúc rút từ cuộc sống khi quyết định du học ở tuổi 27.