Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Body Language

Tag Archives: Body Language

Body Language – Bộ sách Ngôn ngữ cơ thể áp dụng trong cuộc sống, trong giao tiếp hằng ngày, trong kinh doanh và ngôn ngữ trong tình yêu.

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể – Body Language

Ngôn ngữ cơ thể Body Language ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ngôn ngữ cơ thể được Angelina Jolie bằng cách luôn phơi bày bờ môi gợi cảm 'chết người'. Adolf Hitler sử dụng Body Language theo cách thích sử dụng bàn tay úp ngược, vươn thẳng khi khẳng định quyền lực. Cuốn Ngôn ngữ cơ thể là những giải mã thú vị về bề ngoài của con người.

Read More »