Saturday , 23 February 2019
Home » Tag Archives: Điệp viên

Tag Archives: Điệp viên

Điệp viên hoàn hảo X6

Điệp viên hoàn hảo X6 ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI tải miễn phí

Điệp viên hoàn hảo X6 của GS. Larry Berman viết về cuộc đời hai mặt phi thường của ông Phạm Xuân Ẩn - phóng viên Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune… và là vị tướng tình báo chiến lược của cách mạng Việt Nam.

Read More »