Điệp viên hoàn hảo X6

Điệp viên hoàn hảo X6 của GS. Larry Berman viết về cuộc đời hai mặt phi thường của ông Phạm Xuân Ẩn – phóng viên Reuters, tạp chí TIME, New York Herald Tribune… và là vị tướng tình báo chiến lược của cách mạng Việt Nam.