Định kiến trong cách tiếp thu: Vì sao khó nhìn vào sự thật?

Một trong những thủ thuật mà não chúng ta thường sử dụng đó là chú trọng vào những bằng chứng củng cố cho những gì chúng ta đã tin vào.