Muốn con thông minh? Các nhà khoa học nói hãy đọc sách cho trẻ theo cách này

Một nghiên cứu gần đây tại Bệnh viện nhi Cincinnati cho biết, đọc sách cho trẻ theo cách sau đây có thể thực sự “tăng tốc” bộ não.