Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Đường sách

Tag Archives: Đường sách

Hà Nội bội thực hội chợ sách

Hà Nội bội thực hội chợ sách

Một Hội chợ sách Quốc tế vừa kết thúc ở công viên Thống Nhất, mọt sách chưa kịp kiểm kê số sách mua thì Hội chợ sách ở Hoàng Thành đã ùn ùn đến. Cùng thời gian cũng còn vài ba Hội chợ sách quy mô nhỏ diễn ra gần như liên tiếp. Có phải dân Hà Nội yêu sách …

Read More »