Home » Tag Archives: Hiện tượng tâm lý

Tag Archives: Hiện tượng tâm lý

43.4% sự thu hút nằm ở đôi mắt và đây là phương pháp để giao tiếp bằng mắt hiệu quả

43.4% sự thu hút nằm ở đôi mắt và đây là phương pháp để giao tiếp bằng mắt hiệu quả

Sự thật là phụ nữ thường giao tiếp bằng mắt nhiều hơn đàn ông. Có hai lý do giải thích cho hiện tượng này. Đầu tiên, phụ nữ được xem là dễ chịu hơn và thường phản ứng bằng các hành động phi ngôn từ. Họ cười nhiều và cởi mở hơn. Thứ hai, phụ nữ được xem là phái yếu. Họ không thể bảo vệ sự riêng tư của bản thân khỏi những cặp mắt tò mò.

Read More »