Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Hiệu ứng tâm lý

Tag Archives: Hiệu ứng tâm lý

Hiệu ứng tâm lý – Nghiên cứu và áp dụng những hiệu ứng tâm lý vào cuộc sống thực tiễn.

8 nghiên cứu chứng minh sức mạnh của sự đơn giản

8 nghiên cứu chứng minh sức mạnh của sự đơn giản

Nghiên cứu tâm lý học trên sự lưu loát về nhận thức cho thấy tại sao dễ hiểu = sinh lời nhiều hơn, dễ chịu hơn, thông minh hơn và an toàn hơn. Bạn nghĩ chất phụ gia nào sau đây nguy hiểm hơn : Hnegripitrom hay Magnalroxate ? Đa số mọi người sẽ nói Hnegripitrom nghe có vẻ nguy …

Read More »

Học kinh tế sinh ra lòng tham?

Học kinh tế sinh ra lòng tham?

Trong một nghiên cứu với hơn 28,000 sinh viên ở Switzerland, 62% sinh viên kinh tế cho tiền ít nhất một lần để giúp đỡ các sinh viên đang có nhu cầu, so với 69% sinh viên không thuộc khoa kinh tế. Những khác biệt đó đã hiện diện trước khi những sinh viên tham gia một khóa học về kinh tế: những sinh viên với tỷ lệ cho tiền thấp hơn đã bị thu hút trước môn kinh tế. Khi là sinh viên năm nhất, trước những buổi học đầu tiên của họ, 71% sinh viên chọn môn kinh tế cho tiền, so với 75% sinh viên không chọn môn kinh tế.

Read More »