Saturday , 23 March 2019
Home » Tag Archives: Hướng dẫn

Tag Archives: Hướng dẫn

Ồ ạt xuất bản sách hết thời hạn tác quyền

Ồ ạt xuất bản sách hết thời hạn tác quyền

Năm 2012 và 2013 đánh dấu việc rất nhiều sách hết thời hạn bảo hộ tác quyền. Đây là cơ hội để các nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách “đầu cơ” xuất bản các tác phẩm kinh điển mà không mất đồng phí tác quyền nào cho tác giả.

Read More »