Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Israel

Tag Archives: Israel

Sapiens: Lược sử về loài người

Sapiens: Lược sử về loài người ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sapiens: Lược sử về loài người đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại.

Read More »