Friday , 22 March 2019
Home » Tag Archives: Kỹ năng mềm

Tag Archives: Kỹ năng mềm

Sách Kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, kỹ năng thuyết trình và nói chuyện trước đám đông.

Năm Phút Vàng

Năm Phút Vàng ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Năm phút vàng là cuốn sách kỹ năng hỗ trợ bạn thay đổi từ chính nội tâm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp để tự tin hơn.

Read More »

37 nguyên tắc giao tiếp cho đàn ông từ năm 1875

37 nguyên tắc giao tiếp cho đàn ông từ năm 1875

Trích đoạn dưới đây nằm trong một quyển sách xuất bản năm 1875: A Gentleman’s Guide to Etiquette (Hướng dẫn lễ nghĩa dành cho đàn ông) của Cecil B. Hartley. Những quy tắc của Hartley dù đã hơn 100 năm tuổi, nhưng chúng vẫn còn rất đúng đắn cho đến ngày nay.

Read More »

Sự liều lĩnh vĩ đại

Sự Liều Lĩnh Vĩ Đại ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Sự liều lĩnh vĩ đại của Brené Brow sẽ giúp độc giả sẽ được biết đến một quan niệm mới: Tổn thương không phải là điểm yếu và chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó. Mức độ làm chủ và gắn kết với sự tổn thương của bản thân sẽ quyết định độ sâu của lòng dũng cảm và sự rõ ràng trong mục tiêu của chúng ta.

Read More »