Saturday , 23 February 2019
Home » Tag Archives: Làm chủ cảm xúc

Tag Archives: Làm chủ cảm xúc

09 cách thể hiện cảm xúc khôn ngoan trong công việc

Lãnh đạo vĩ đại hay tầm thường hơn nhau ở chỗ: Biết làm nhân viên tỏa sáng

Con người ai cũng có cảm xúc. Có người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có những người không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Những người có chỉ số EQ cao hiểu rõ cảm xúc của mình, nhận biết được cảm xúc và kiểm soát được khi nào và ở đâu nên bộc lộ ra ngoài. Và đây là 09 cách thể hiện cảm xúc khôn ngoan trong công việc

Read More »