Làm chủ cảm xúc hay nhất - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Làm chủ cảm xúc

16 thói quen của người rất nhạy cảm

Một trong những đặc trưng riêng của người rất nhạy cảm là khả năng cảm nhận sâu sắc hơn so với những người ít nhạy cảm. “Họ thích suy xét mọi việc ở một cấp độ sâu hơn”

09 cách thể hiện cảm xúc khôn ngoan trong công việc

Con người ai cũng có cảm xúc. Có người bộc lộ cảm xúc ra ngoài, có những người không bao giờ biểu lộ cảm xúc. Những người có chỉ số EQ cao hiểu rõ cảm xúc của mình, nhận biết được cảm xúc và kiểm soát được khi nào và ở đâu nên bộc lộ ra ngoài. Và đây là 09 cách thể hiện cảm xúc khôn ngoan trong công việc

Cảm xúc của tôi không phải là tôi

Khi sự tự nhận thức của chúng ta trở nên sâu sắc hơn, cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến một nhận thức rất quan trọng: chúng ta không phải là cảm xúc của chúng ta.