Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Lãnh đạo

Tag Archives: Lãnh đạo

Đã là lãnh đạo thì nên có những kỹ năng mềm này

Đã là lãnh đạo thì nên có những kỹ năng mềm này

Những nhà lãnh đạo thành công nhất không chỉ giỏi về mặt chuyên môn mà còn là "bậc thầy" về các kỹ năng mềm.' Những kỹ năng mềm như đàm phán, xây dựng đạo đức và duy trì những mối quan hệ là chìa khóa làm nên thành công của một nhà lãnh đạo.

Read More »