Lịch sử thế giới hay nhất - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Lịch sử thế giới

10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới (Việt Nam có 02)

10 vị tướng vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới được Hội đồng khoa học Hoàng gia Anh xét phong. Việt Nam vinh dự là nước có hai người con ưu tú, đó là anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo Đại vương – Trần Quốc Tuấn và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Napoleon Bonaparte – Vị tướng tài ba của thế giới

Napoleon Bonaparte (15/08/1769 – 05/05/1821) – Napoleon Đại đế là một nhà quân sự và chính trị kiệt xuất của nước Pháp.

Napoleon Đại đế

Napoleon Đại đế là hồi ký đầu tiên trong số các sách được viết dựa trên tư liệu từ 33.000 lá thư của danh tướng Pháp.

Sapiens: Lược sử về loài người

Sapiens: Lược sử về loài người đưa chúng ta vào một chuyến đi kinh ngạc qua toàn bộ lịch sử loài người, từ những gốc rễ tiến hóa của nó đến thời đại của chủ nghĩa tư bản và kỹ thuật di truyền, để khám phá tại sao chúng ta đang trong những điều kiện sinh sống hiện tại.