Saturday , 23 February 2019
Home » Tag Archives: Marketing – PR

Tag Archives: Marketing – PR

Phiêu lưu trong thế giới Marketing

Phiêu lưu trong thế giới Marketing ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Phiêu lưu trong thế giới Marketing với 49 bài viết của chính Philip Kotler, như một mô tả hoàn chỉnh về con đường đưa Philip Kotler từ một tiến sĩ kinh tế ở MIT trở thành bậc thầy về marketing.

Read More »

Nghệ thuật PR bản thân

Nghệ thuật PR bản thân ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trong cuốn “Nghệ thuật PR cho bản thân”, tác giả Austin Kleon cho rằng cách hữu hiệu để mọi người biết đến công việc của bạn là không ngừng chia sẻ chúng trên website, mạng xã hội.

Read More »

Disney và bài học marketing vô giá

Disney và bài học marketing vô giá

Benjamin Franklin từng có câu nói nổi tiếng: “Kể tôi nghe và tôi sẽ quên. Dạy tôi và tôi sẽ nhớ. Để tôi cùng tham gia và tôi sẽ học hỏi”. Hẳn là những lời này có thể được ứng dụng trong nhiều mặt của cuộc sống và trong kinh doanh. Với những người làm marketing, có thể nói những bộ phim Disney là những tác phẩm mà chúng ta có thể “tham gia” và học hỏi rất nhiều.

Read More »