Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: Mọt sách

Tag Archives: Mọt sách

Lời thú tội của một mọt sách: Khi tôi rất nghiện mua sách và…không đọc

Lời thú tội của một mọt sách: Khi tôi rất nghiện mua sách và...không đọc

Tôi yêu sách. Tôi không thể nào rời khỏi hiệu sách mà không mua tối thiểu là một quyển. Nhưng tôi cũng có xu hướng mua sách và không thực sự đọc chúng. Trong khi đang đọc dở, tôi lại bị các hoạt động giải trí khác lôi kéo. Để xây dựng lại thói quen đọc sách, tôi đã thay đổi một số điều đơn giản nhưng có thể khiến tôi duy trì thói quen này - mà không cần phải đọc nhanh như chảo chớp.

Read More »