Thói ngụy biện ở người Việt: 45 lỗi ngụy biện thường gặp trong tranh luận

Thói ngụy biện ở người Việt: 45 lỗi ngụy biện thường gặp trong tranh luận với các đặc điểm chung: (a) phát biểu không dựa vào lí lẽ logic; (b) các định đề không vững để đi đến một kết luận; và (c) đưa ra giả định không đúng.