Xây dựng phố sách Hà Nội tại phố 19-12 hoặc Đinh Lễ

Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Phạm Quí Tiên vừa có văn bản thông báo kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án phố sách cho Thủ đô.