Saturday , 23 February 2019
Home » Tag Archives: Sách Ngôn ngữ cơ thể

Tag Archives: Sách Ngôn ngữ cơ thể

Sách Ngôn ngữ cơ thể – Body Language ứng dụng trong giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể trong tình yêu và cuộc sống.

Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể – Body Language

Ngôn ngữ cơ thể Body Language ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Ngôn ngữ cơ thể được Angelina Jolie bằng cách luôn phơi bày bờ môi gợi cảm 'chết người'. Adolf Hitler sử dụng Body Language theo cách thích sử dụng bàn tay úp ngược, vươn thẳng khi khẳng định quyền lực. Cuốn Ngôn ngữ cơ thể là những giải mã thú vị về bề ngoài của con người.

Read More »