Sách quản trị hay nhất - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Sách quản trị

100 Viên Gạch Xây Dựng Kỹ Năng Lãnh Đạo

100 Viên Gạch Xây Dựng Kỹ Năng Lãnh Đạo của tác giả Tom Salonek là một cuốn sách quản trị, lãnh đạo thú vị giúp bạn đặt nền móng đầu tiên cho quá trình xây dựng và rèn luyện năng lực lãnh đạo.

Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại

Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại mang lại sự hiểu biết sâu sắc và phương pháp áp dụng thực tiễn cho những nhà quản trị đang phải đối mặt với những thách thức, khó khăn cam go nhất