Sách sáng tạo hay nhất - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Sách sáng tạo

Đừng đòi hỏi chúng tôi sáng tạo, các nhà giáo dục đã giết chết nó ở trường xong rồi

Chưa bao giờ chúng ta cần những con người sáng tạo bùng nổ hơn lúc này. Đã đến lúc cần xóa tan định kiến sáng tạo là thứ gì đó to tát và thần bí – tất cả chúng ta đều có thể tự tin sáng tạo.

Tự tin sáng tạo

Tự tin sáng tạo cho chúng ta thấy giá trị và tác động đáng ngạc nhiên mà sáng tạo mang lại cho cuộc sống thường ngày.