Saturday , 23 March 2019
Home » Tag Archives: Sách tiếp thị

Tag Archives: Sách tiếp thị

1001 ý tưởng đột phá trong Quảng cáo

1001 Ý Tưởng Đột Phá Trong Quảng Cáo ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

1001 Ý tưởng Đột phá trong Quảng cáo của Giáo sư Luc Dupont là cuốn sách tham khảo cực kỳ hữu ích cho bất kỳ ai muốn sáng tạo ra những mẩu quảng cáo hiệu quả, bất kể họ là “dân quảng cáo a-ma-tơ” hay đơn giản là những người đang bị thời gian “đuổi sát nút”, hoặc đang chịu những áp lực khác.

Read More »