Tag : Tâm lý học hành vi

Tâm lý học hành vi – Nghien cuu tam ly hoc hanh vi ung dung trong cuoc song.

Tâm lý học hành vi ra đời là một cuộc cách mạng, làm thay đổi cơ bản hệ thống quan niệm về tâm lý học đương thời. Theo đó, đối tượng của tâm lý học là hành vi chứ không phải ý thức.