Wednesday , 23 January 2019
Home » Tag Archives: tập trung

Tag Archives: tập trung

Tâm trí con người suy nghĩ lan man 46.9% thời gian trong ngày và đây là cách khắc phục

Tâm trí con người suy nghĩ lan man 46.9% thời gian trong ngày và đây là cách khắc phục

Chúng ta suy nghĩ lan man gần một nửa số thời gian, chính xác là 46.9%. Chúng ta không tập trung vào thế giới bên ngoài hoặc nhiệm vụ trước mặt, mà chúng ta thẩm tra những suy nghĩ của riêng chúng ta. Điều không may là, nghiên cứu trên 2,250 người, hầu hết hoạt động này không làm chúng ta cảm thấy hạnh phúc.

Read More »