7 câu hỏi giúp bạn khai sáng về “Thôi miên”

“Cơ thể bạn đang trở nên nặng nề. Bạn khó mà giữ đôi mắt mình mở to. Bạn rất mệt, bạn không thể di chuyển. Thả lỏng. Thả lỏng. Nhắm mắt lại và thả lỏng.”