Bí kíp luyện viết lách

Bí kíp luyện viết lách: Tôi không tự nhiên biết viết ngay khi vừa mở mắt – đó là một quá trình luyện tập cả đời. Và tôi muốn chia sẻ bí kịp này tới mọi người