Saturday , 16 February 2019
Home » Tag Archives: Thuyết trình

Tag Archives: Thuyết trình

Talk Like TED: 9 Bí Quyết Diễn Thuyết Trước Công Chúng

Talk like TED - 9 bí quyết diễn thuyết trước công chúng của những bộ óc hàng đầu thế giới ebook PDF/PRC/EPUB/MOBI

Trong Talk như TED (2014), bạn sẽ tìm hiểu về chiến lược thuyết trình được các diễn giả có ảnh hưởng nhất trên thế giới sử dụng. Tác giả Carmine Gallo phân tích hơn 500 bài thuyết trình từ TED để rút ra những điểm chung làm tạo nên ảnh hưởng và hấp dẫn của các bài thuyết trình này.

Read More »