Chiến tranh tiền tệ: Cuộc chiến không đổ máu nhưng vô cùng khốc liệt

Đó là cuộc chiến tranh tiền tệ dưới ngoài bút của – một nhà nghiên cứu kinh tế trẻ người Trung Quốc nhập cư sang Mỹ Song Hong Bing.