Tình bạn hay nhất - ISACH.NET
100 tựa sách hay nhất nên đọc trong đời

Tình bạn

Kết bạn như thế nào trong thời đại Internet bùng nổ? Đây là 11 gợi ý kết nối tâm hồn

Chúng ta thường sợ hãi trước giao tiếp xã hội mà hạn chế sự chia sẻ giữa mình và người khác. Khi chúng ta hạn chế tư tưởng của mình về giao tiếp, quan niệm cố hữu sẽ khiến chúng ta cảm thấy khó mở lời.

Bill Gates viết về tình bạn 25 năm với Buffett

Cho tới ngày hôm nay, mỗi lần tôi tới Omaha (việc mà tôi cố gắng làm bất kỳ khi nào có thể), Warren vẫn lái xe tới sân bay để đón tôi