Saturday , 23 March 2019
Home » Tag Archives: Trích đoạn sách

Tag Archives: Trích đoạn sách

Phá tan sự ngụy biện

Phá Tan Sự Ngụy Biện ebook PDF/PRC/EPUB

Phá tan sự ngụy biện cung cấp cho bạn đọc những thông tin, những lời dạy vô cùng quý giá. Nó giúp ta hiểu sâu những giả định và quy trình ngầm ẩn sau những ý kiến, tư tưởng mà ta phải tương tác. Từ đó có thể thấu suốt sự bí ẩn của ngôn từ, những giả định, ngụy biện và đưa ra những lập luận chặt chẽ.

Read More »