Thà Cứ Một Mình Rồi Quen

Thà cứ một mình rồi quen là tuyển tập 20 truyện ngắn ý nghĩa của tác giả Nguyễn Anh Đào