Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ

Sách “Chiến tranh không có một khuôn mặt phụ nữ” – giải Nobel Văn chương 2015 – vừa được phát hành tại Việt Nam tố cáo tội ác chiến tranh qua góc nhìn từ những người phụ nữ.