50 cuốn sách nên đọc trước tuổi 20 (phần 02)

Trì hoãn và bất ổn tâm lý khi bắt đầu cuộc sống tự lập là kẻ thù của lứa tuổi 20, đây cũng là con đường dẫn tới bất mãn và bế tắc nhanh nhất mà các bạn tuổi 20 cần giải quyết ngay.