Help us vote Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia – TS. Phan Thị Nhi Hiếu Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia Quá trình toàn cầu hóa được diễn ra nhanh chóng dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giao thông vận…

chi tiết
Help us vote

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia – TS. Phan Thị Nhi Hiếu

Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia

Quá trình toàn cầu hóa được diễn ra nhanh chóng dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, đặc biệt là sự phát triển của công ty đa quốc gia. Ngày nay các công ty đa Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế toàn cầu, không những đối với các nước công nghiệp phát triển, mà còn các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam.

Nhằm cung cấp kiến thức một cách có hệ thống, mang tính khoa học liên quan đến quản trị hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia. Cuốn sách Tài Chính Công Ty Đa Quốc Gia đã ra đời.

Đây là cuốn sách không những chứa đựng các kiến thức lý thuyết hiện đại, mang tính chuẩn mực quốc tế về hoạt động tài chính của các công ty đa Quốc gia, mà còn mang tính thực tiễn phản ánh hoạt động trong môi trường kinh doanh Việt Nam. Cuốn sách được trình bày súc tích với những ví dụ thực tế sinh động.

Cuốn sách này không những hữu ích với sinh viên, thạc sĩ, tiến sĩ đang học tập, nghiên cứu trong các trường Đại học, Viện nghiên cứu kinh tế tài chính, mà còn rất cần thiết cho các doanh nhân đang và sẽ làm việc cho các công ty Đa quốc gia.

Related posts

Cẩm Nang Tư Duy Đọc

iSách

Tư Duy 1 Phút

iSách

Hiện Tượng Do Thái

iSách