Help us vote Tài Chính Quốc Tế – Nhiều Tác Giả Tài Chính Quốc Tế Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế Chương 2: Chu chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái Chương 3:…

chi tiết
Help us vote

Tài Chính Quốc Tế – Nhiều Tác Giả

Tài Chính Quốc Tế

Chương 1: Tổng quan về hệ thống tài chính quốc tế

Chương 2: Chu chuyển vốn quốc tế – mối quan hệ giữa lãi suất – lạm phát và tỷ giá hối đoái

Chương 3: Xác định tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái và tác động của chính phủ với tỷ giá hối đoái

Chương 4: Tài chính hành vi và dự báo tỷ giá hối đoái…

Related posts

Kinh Tế Học Dành Cho Đại Chúng

iSách

Tự Học IELTS – Speaking Và Writing

iSách

Like A Virgin – Kinh Doanh Như Một Cuộc Chơi

iSách