Help us vote Tài Trí Làm Giàu – Lewis Schiff Tài Trí Làm Giàu Bảy nguyên tắc tạo ra của cải được xác định trong cuốn sách này không chỉ tập trung vào việc làm giàu. Những nguyên tắc ấy nhắm vào tái tổ chức những cách thức phát triển…

chi tiết
Help us vote

Tài Trí Làm Giàu – Lewis Schiff

Tài Trí Làm Giàu

Bảy nguyên tắc tạo ra của cải được xác định trong cuốn sách này không chỉ tập trung vào việc làm giàu. Những nguyên tắc ấy nhắm vào tái tổ chức những cách thức phát triển sự nghiệp của ta cho phù hợp với thế giới ta sống ngày nay. Cuốn sách buộc người đọc phải sẵn sàng xem xét những tín điều xưa cũ bằng con mắt mới mẻ. Đây là ngưỡng đầu tiên bạn phải vượt qua để có thể đạt được đảm bảo tài chính trong nền kinh tế mới và dấu hiệu đầu tiên cho biết bạn sẽ thể hiện thế nào trên hành trình này.

Related posts

20 Phút Làm Chủ Thời Gian (20 Minute Manager)

iSách

Nhà Quản Trị Thành Công

iSách

Tất Cả Chúng Ta Đều Hành Xử Cảm Tính

iSách