Help us vote Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng (2016) – Quí Lâm Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực…

chi tiết
Help us vote

Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng (2016) – Quí Lâm

Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng

Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các đối tác với nhau, đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp trong các thỏa thuận đó. Đồng thời đây là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch. Để thực hiện việc soạn thảo và ký kết hợp đồng một cách thông suốt, tránh rủi ro về mặt pháp lý, cuốn sách Tìm Hiểu Kinh Nghiệm Soạn Thảo Và Xử Lý Tranh Chấp Khi Thực Hiện Hợp Đồng đã ra đời.

Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất: Mẫu hợp đồng về hợp tác hoạt động, hợp tác kinh doanh

Phần thứ hai: Mẫu hợp đồng mua bán

Phần thứ ba: Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tư: Mẫu hợp đồng lao động

Phần thứ năm: Mẫu hợp đồng về xây dựng, đất đai, bất động sản

Phần thứ sáu: Kinh nghiệm soạn thảo và xử lý tranh chấp hợp đồng.

Cuốn sách đã hệ thống hóa, tập hợp những mẫu hợp đồng đã được sử dụng trong thực tế hoạt động trong doanh nghiệp. Đây là tài liệu nghiên cứu, tham khảo có giá trị, cần thiết cho các cơ quan quản lý trong doanh nghiệp và các bạn đọc khác quan tâm đến lĩnh vực soạn thảo các mẫu hợp đồng.

Related posts

Phát Triển Năng Lực Và Thăng Tiến Trong Doanh Nghiệp Nhật Bản

iSách

10 Điều Khác Biệt Giữa Người Theo Đuổi Ước Mơ Và Người Giết Chết Uớc Mơ

iSách

Khoa Học Cổ Gợi Ý: Chọn Người Hợp Việc

iSách