Help us vote Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng – Gerald A. Michaelson, Steven A. Michaelson Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng Trải qua hàng ngàn năm, những…

chi tiết
Help us vote

Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng – Gerald A. Michaelson, Steven A. Michaelson

Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng

Trải qua hàng ngàn năm, những nguyên tắc được xây dựng và phát triển nhằm định hướng cho hoạt động quản trị. Chiến lược tiếp thị 4 P trước đây đã đơợc mở rộng thành 8P. Cuốn sách Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng đưa ra 12 nguyên tắc có thể xem là nền tảng vững chắc cho hoạt động tiếp thị.

Tất cả các nguyên tắc thể hiện những đặc điểm sau:

– Những nguyên tắc biểu lộ kinh nghiệm hành động cụ thể

– Những điều kiện có khả năng dẫn đến thành công

– Những nguyên tắc cơ bản liên quan đến thành công của kỷ luật.

Theo sát những nguyên tắc không bảo đảm thành công nhưng nếu lờ chúng đi, chắc chắn bạn sẽ thất bại. Chúng ta có thể không cần phải tuân thủ đúng tất cả mọi hướng dẫn, nhưng cần phải xem xét và cân nhắc chúng. Các quốc gia và các công ty non trẻ hầu như không chú trọng đến những nguyên tắc. Tuy nhiên, bằng chứng thực tế cho thấy rằng những người thắng cuộc luôn tôn trọng tuyệt đối các nguyên tắc.

Những nguyên tắc này bao gồm:

– Hiểu biết: Hiểu biết về thị trường của bạn như hiểu chính bản thân mình.

– Một vị thế an toàn: Chiếm vị thế không dễ dàng bị đối thủ tước đoạt

.- Bất ngờ: Tăng cường ưu thế chủ động về tâm lý cho mình và tước thế chủ động của địch.

– Tiết kiệm nguồn lực: Đánh giá chính xác nơi bạn triển khai các nguồn lực của mình.

– Cấu trúc chỉ huy: Quản trị tốt sẽ giải phóng sức mạnh triển khai các nguồn lực của mình.

– Sự đơn giản: Những kế hoạch đơn giản nhất thì khó thực thi nhất.

Cấu trúc của cuốn sách Tìm Hiểu Thị Hiếu Khách Hàng – 12 Nguyên Tắc Thiết Yếu Để Chinh Phục Khách Hàng bao gồm 12 nguyên tắc như sau:

– Nguyên tắc đầu tiên: Tôn trọng khách hàng

– Nguyên tắc thứ hai: Tổ chức cơ quan thu thập tin tức

– Nguyên tắc thứ ba: Giữ vững mục tiêu

– Nguyên tắc thứ tư: Một địa vị an toàn

– Nguyên tắc thứ năm: Thế tấn công

– Nguyên tắc thứ sáu: bất ngờ

– Nguyên tắc thứ bảy: Thế trận

– Nguyên tắc thứ tám: Tập trung nguồn lực

– Nguyên tắc thứ chín: Tiết kiệm nguồn lực

– Nguyên tắc thứ mười: Cấu trúc chỉ huy

– Nguyên tắc thứ mười một: Mối quan hệ lãnh đạo

– Nguyên tắc thứ mười hai: Sự đơn giản.

Related posts

Lụt Việc, Phải Làm Sao?

iSách

Ludwig Von Mises – Lược Khảo

iSách

Gã Khổng Lồ Mất Ngủ

iSách