Image default
Sách Kinh Tế

Tỏa Sáng

Help us vote

Tỏa Sáng – Larry A. Thompson

Tỏa Sáng

Mỗi người đều có tài năng hay ưu thế của mình. Bí mật ở chỗ bạn có nhận ra và phát triển toàn diện nó hay không? Chìa khóa mở tung bí mật này nằm trong Tỏa Sáng – Kế hoạch bốn bước rất hữu hiệu để trở thành một ngôi sao trong mọi lĩnh vực”. Thông qua quyển sách này, Larry A. Thompson, một nhà quản lý nghệ sĩ có tiếng ở Hollywood sẽ khơi dậy tài năng tiềm ẩn trong bạn để không những đạt hiệu quả trong công việc, mà còn có thể trở thành ngôi sao trong mọi lĩnh vực.

Related posts

Tủ Sách Kỹ Năng Học Tập – Kỹ Năng Ghi Nhớ

iSách

Số 1 Thế Giới – Mã Vân Và Đế Chế Alibaba

iSách

Số Ít Được Lựa Chọn

iSách