Help us vote Tôn Tử Binh Pháp – Chiến Lược Quản Trị Kinh Doanh – Nhóm tác giả Tôn Tử Binh Pháp – Chiến Lược Quản Trị Kinh Doanh Cuốn sách này phân tích từng kế sách của Tôn Tử nhằm giúp bạn vươn lên dẫn đầu và vượt qua…

chi tiết
Help us vote

Tôn Tử Binh Pháp – Chiến Lược Quản Trị Kinh Doanh – Nhóm tác giả

Tôn Tử Binh Pháp – Chiến Lược Quản Trị Kinh Doanh

Cuốn sách này phân tích từng kế sách của Tôn Tử nhằm giúp bạn vươn lên dẫn đầu và vượt qua thách thức. Trong ấn bản được cập nhật đầy đủ này, Steven Michaelson đưa ra những ví dụ mới lấy thực tế ở các công ty hàng đầu như Amazon, Burger King, Google…, và nhờ “Tôn Tử” hiến kế hiến kế giúp bạn khắc phục những thách thức hiện có trong công việc kinh doanh.

Related posts

Phương Án Tối Ưu Trong Quản Trị Và Kinh Doanh

iSách

Nhiệt Tình, Thông Minh, Can Đảm Và May Mắn

iSách

Em Phải Đến Harvard Học Kinh Tế

iSách