Help us vote Từ Thất Bại Đến Thành Công – Frank Bettger Từ Thất Bại Đến Thành Công Tác giả Đắc nhân tâm, Dale Carnegie đã viết: “.. là cuốn sách cực kỳ hữu ích cho mọi doanh nhân thuộc mọi lĩnh vực nghề nghiệp…” Còn TS. Norman Vincent Peal…

chi tiết
Help us vote

Từ Thất Bại Đến Thành Công – Frank Bettger

Từ Thất Bại Đến Thành Công

Tác giả Đắc nhân tâm, Dale Carnegie đã viết: “.. là cuốn sách cực kỳ hữu ích cho mọi doanh nhân thuộc mọi lĩnh vực nghề nghiệp…”

Còn TS. Norman Vincent Peal nói: “Cuốn sách làm thay đổi đời tôi, bất kỳ ai muốn thành công đều nên đọc.”

Bettger đã đứng lên từ thất bại như thế nào? Bạn sẽ học những bài học lớn trong kinh doanh từ tác phẩm này.

– Sức mạnh của sự nhiệt tình

– Vượt qua nỗi sợ

– Bí quyết chuyển bại thành thắng

– Cách nhanh nhất để có được lòng tin

– Bảy quy tắc vàng

Từ Thất Bại Đến Thành Công và Người Bán Hàng Vĩ Đại Nhất là hai tác phẩm “song kiếm hợp bích” giúp mọi người cũng như các doanh nhân đạt được thành công vĩ đại.

Related posts

Thông Minh Hơn, Nhanh Hơn, Giỏi Hơn

iSách

Kế Hoạch Hành Động 100 Ngày Lãnh Đạo Đầu Tiên

iSách

Làm Việc Với Người Khó Tính

iSách